Firma

Zakład Instalacji Systemów Alarmowych powstał w 1990 roku z inicjatywy pracowników Telkom-Telfa (obecnie Lucent Technologies) zatrudnionych w biurze konstrukcyjnym na stanowiskach specjalista konstruktor w pracowni systemów sygnalizacyjnych. Od początku istnienia firmy zajmujemy się projektowaniem i montażem elektronicznych systemów sygnalizacji włamania i napadu, pożaru, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, kontroli czasu pracy i ochrony zbiorów bibliotecznych.

Jako jedni z pierwszych w kraju na początku lat 90-tych otrzymaliśmy od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych koncesję na wykonywane przez nas usługi.

W trakcie naszej działalności wykonaliśmy ponad tysiąc instalacji w/w systemów i w części z nich przez lata prowadzimy ich konserwację i modernizację.

Jednym z naszych ważniejszych dokonań było wyposażenie w elektroniczne systemy zabezpieczenia wszystkich Urzędów Pocztowych, Sądów Rejonowych i niektórych Prokuratur działających na terenie obszaru dawnego województwa bydgoskiego oraz Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Stosowne uprawnienia (koncesja, licencje oraz poświadczenia bezpieczeństwa) pozwoliły nam na kompleksowe wyposażenie w elektroniczne środki ochrony, w tym profesjonalne alarmy (zgodne z wymogami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego), wielu Kancelarii Tajnych, z których do dziś większość obsługujemy i modernizujemy.

Posiadanie przez nas tych wszystkich uprawnień obliguje nas do wykonywania instalacji w oparciu o wymogi Polskiej Normy PN-EN 50131-1 (dawna PN-93/E-08390) i zawsze z wykorzystaniem urządzeń, które posiadają stosowne certyfikaty zgodności z normami Unii Europejskiej oraz atesty instytucji badających i klasyfikujących sprzęt alarmowy.

Działalność nasza zabezpiecza potrzeby klientów indywidualnych, firm i urzędów państwowych na terenie całego kraju.

Szanowni Państwo zachęcamy do skorzystania z naszych usług!