Kontrola dostępu – kontrolery Bydgoszcz

Rejestracja czasu pracy – kontrola dostępu Bydgoszcz

Rejestracja czasu pracy, inaczej RCP, to program obsługiwany przez system operacyjny komputera, który analizuje i zlicza czas pracy. W programie tym określa się tzw. podsystemy z obszarami obecności oraz punkty identyfikacyjne w postaci terminali RCP na wejście i wyjście. Wprowadza się także wyznaczone grupy pracowników, które uprawnione będą do wstępu do określonych obszarów.

Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy odbywa się w sposób elektroniczny. Pracownicy logują się na odpowiednim terminalu w obszarze obecności za pomocą kodu, karty, breloka, linii papilarnych lub tęczówki oka. Na podstawie odczytu historii logowań z bufora kontrolera dostępu, program analizuje obecność i na jej podstawie oblicza całkowity czas pracy.

Autonomiczny system kontroli dostępu

Autonomiczny system kontroli dostępu to zestaw urządzeń, których zadaniem jest uniemożliwienie wejścia (wtargnięcia) osób nieupoważnionych na teren strzeżony. Montujemy panele kontroli dostępu w Bydgoszczy i okolicznych miejscowościach.

W skład systemu kontroli dostępu wchodzą następujące urządzenia:

  • Kontrolery, czyli elektroniczne urządzenia sterujące wyposażone w: klawiaturę (odczyt kodu), czytnik transponderów zbliżeniowych (karta lub brelok), czytnik linii papilarnych, czytnik tęczówki oka.
  • Urządzenia elektro-mechaniczne, stanowiące bezpośrednią zaporę: zwora elektromagnetyczna, elektrozaczep, elektrorygiel, samozamykacz i okucia drzwiowe.
  • Zasilacze: zasilacz buforowy 13,8V, akumulator.

Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą profesjonalnego monitoringu, systemów alarmowych oraz domofonów.