Kontrola dostępu

Rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy, inaczej RCP to program obsługiwany przez system operacyjny komputera, który analizuje i zlicza czas pracy. W programie tym określa się tzw. podsystemy z obszarami obecności, dla nich punkty identyfikacyjne w postaci terminali RCP na wejście i wyjście oraz grupy pracowników uprawnione do wstępu do określonych obszarów.

Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy odbywa się w sposób elektroniczny w postaci zalogowania się na odpowiednim terminalu w obszarze obecności za pomocą kodu, karty, breloka, linii papilarnych lub tęczówki oka. Na podstawie odczytu z bufora zdarzeń kontrolerów historii logowań program analizuje obecność i na podstawie tego oblicza całkowity czas pracy.

Autonomiczny system kontroli dostępu

Autonomiczny system kontroli dostępu to zestaw urządzeń, których zadaniem jest uniemożliwienie wejścia (wtargnięcia) osób nieupoważnionych na teren strzeżony. W skład systemu kontroli dostępu wchodzą następujące urządzenia:

1.Kontrolery to elektroniczne urządzenia sterujące wyposażone w:

– klawiaturę (odczyt kodu)
– czytnik transponderów zbliżeniowych (karta lub brelok)
– czytnik linii papilarnych
– czytnik tęczówki oka

2. Urządzenia elektro-mechaniczne stanowiące bezpośrednią zaporę:

– zwora elektromagnetyczna
– elektrozaczep
– elektrorygiel
– samozamykacz i okucia drzwiowe

3. Zasilacze:

– zasilacz buforowy 13,8V
– akumulator